Site haritası
Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.   Ecovis
Faydalı Linkler
 
SİRKÜLER
MAKALE
PRATİK BİLGİLER
FAYDALI LİNKLER
HABERLER
 
 
 
    MAKALELER
   
 
Fatih Dural
Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Şirketlerin Denetimi ile ilgili Düzenlemeler (F.Dural)
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE VADE FARKLARI SORUNU VE BİR ÖRNEK OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ (F. DURAL)
HOLDİNG ŞİRKETLERİN BAĞLI KURULUŞLARINA GENEL İDARE GİDERLERİNİN DAĞITIMI (F. DURAL)
DENİZ TAŞIMACILIĞI PRİMAJ VE VERGİ UYGULAMALARI (F. DURAL)
İbrahim Özdemir
VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU (İ. ÖZDEMİR - M. ÇELEN)
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER (İ. ÖZDEMİR)
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ (İ. ÖZDEMİR)
Celal Çelik
Gelir Kurumlar ve Katma Değer Vergisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (C.Çelik)
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Vergi Mevzuatına Aykırı Düzenlemeler (C.Çelik)
Organize Sanayi Bölgelerinde Müteşebbis Teşekküller Tarafından Yürütülen Faaliyetlerin Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu (C.Çelik-A.Tabur)
ABD'de Şirket Devir ve Birleşmelerinde Vergi ve Muhasebe Konuları (C.Çelik)
BANKALARDA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMALARI (C. ÇELİK)
DAMGA VERGİS KANUNUNDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (C. ÇELİK)
Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonosu Faizlerinde Elde Etme (C.Çelik-S.Vural)
Envanter Noksan ve Fazlaları (C.Çelik)
Ba Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı (C.Çelik)
KVK md.37'ye Uygun Devirlerde Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması (C.Çelik)
MALİ MİLAT KALKMAMALI ANCAK UYGULAMADA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMELİDİR (C. ÇELİK)
Sevk İrsaliyelerine İlişkin Ceza Uygulaması (C.Çelik)
VERGİ HUKUKUNUN YARDIMCI KAYNAĞI OLARAK İDARİ DÜZENLEMELER (C. ÇELİK)
Vergi Kaçakçılığı ile Mücadelede Alınması Gereken Önemli Tedbirler (C.Çelik)
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uyarınca Tecil Uygulaması (C.Çelik)
ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNE ETKİLERİ VE ENFLASYON MUHASEBESİ (C. ÇELİK)
Bülent Aydın
Bavul Ticareti Makalesi (B.Aydın)
Barış Kanunu Makalesi (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -8 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -7 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -6 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -5 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -4 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -3 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -2 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -1(B.Aydın)
Dr. A. Bumin Doğrusöz
Dr. A. Bumin Doğrusöz’ün makaleleri
ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE SENETLERİNİ İKTİSABI (A. B. DOĞRUSÖZ)
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARI (A. B. DOĞRUSÖZ)
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI (A. B. DOĞRUSÖZ)
GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİNDE KARGAŞA (A. B. DOĞRUSÖZ)
GEÇİCİ VERGİDE SON GELİŞMELER (A. B. DOĞRUSÖZ)
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (A. B. DOĞRUSÖZ)
ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI VE HOLDİNGLERİN İŞTİRAKLERİNDEN OLAN ALACAKLARI (A. B. DOĞRUSÖZ)
YENİDEN DEĞERLEME VE İŞ ORTAKLIKLARI (A. B . DOĞRUSÖZ)
YENİLEME FONU (A. B. DOĞRUSÖZ)
1996 YILI KURUM KAZANCININ SAPTANMASI AÇISINDAN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARINA TOPLU BİR BAKIŞ (A. B. DOĞRUSÖZ)
ANONİM ŞİRKETLERDE APEL VE İSKAT (A. B. DOĞRUSÖZ)
VERGİ HUKUKUNDA İHTİRAZİ KAYIT VE PİŞMANLIKLA BEYAN (A. B. DOĞRUSÖZ)
GELİR VERGİSİ BEYANNAME KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ (A. B. DOĞRUSÖZ)
İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI VE BAZI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN İSTİSNA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (A. B. DOĞRUSÖZ)
KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE İKİ SORUN (A. B. DOĞRUSÖZ)
KURUM KAZANÇLARININ STOPAJI KONUSUNDA 4369 SAYILI KANUN (A. B. DOĞRUSÖZ)
TAŞIT GİDERLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ (A. B. DOĞRUSÖZ)
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (A. B. DOĞRUSÖZ)
VERGİ BORCU NEDENİYLE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE 5 MİLYARLIK SINIR (A. B. DOĞRUSÖZ)
VERGİ MÜKELLEFLERİNİN KULLANACAKLARI BELGELERİ BASTIRMALARI VEYA ONAYLATTIRMALARI (A. B. DOĞRUSÖZ)
YABANCI KAYNAK MALİYETLERİNİN GİDERLEŞTİRİLMESİNDE YENİ UYGULAMA (A. B. DOĞRUSÖZ)
KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE AÇISINDAN VERGİ HUKUKU ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNE BAKIŞ (A. B. DOĞRUSÖZ)
ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL GÖREV VE YETKİSİ (A. B. DOĞRUSÖZ)
 
SİRKULER / MAKALE ARA
Tip :
Konu :
Yer :
   
Tüm liste

     
Değer Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Anasayfa  I  Hakkımızda  I  Uluslararası Ortaklık  I  Hizmetler  I  Sektörler  I  Mevzuat  I  Sirküler  I  Makale   I   İK   I  İletişim
Web tasarım: Grapixel New Media
Copyright 2013 ©
Değer Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
E-posta Girişi   |  Intranet Girişi Web tasarım: Grapixel New Media